ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

-Autocad

Φέρνω μαζί μου το CTB (plot style) εκτός και αν έχω σχεδιάσει με γνώμονα τα προκαθορισμένα plot style (πχ. monochrome, acad κλπ) Για μεγέθη μεγαλύτερα από Α3 φροντίζω τα σχέδιά μου να έχουν εκτυπώσιμο πλαίσιο κοπής καθώς εκτυπώνονται σε ρολά χαρτιού και κόβονται στο επιθυμητό μέγεθος εκ των υστέρων. Φέρνω μαζί μου όσες εικόνες και γραμματοσειρές έχω χρησιμοποιήσει στο σχεδιασμό μου.