Συνεργαστήκαμε με την copyandpaste για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας μας ιστοσελίδας και είναι αλήθεια ότι χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα είχαμε πετύχει το λιτό και σοβαρό χαρακτήρα που επιθυμούσαμε για τη σελίδα αυτή. Παράλληλα, μας έδωσαν πολύτιμες συμβουλές σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και τη δομή ώστε η ενημέρωση που παρέχουμε να είναι λειτουργική και πρακτική για όσους μας επισκέπτονται.